Nyttiga länkar

Tullverket

Hos tullverket får du information om de regler som gäller för import, export och transitering

Coompanion

Coompanion hjälper dom som vill starta företag i form av kooperativ och ekonomiska föreningar.

ALMI

Statlig organisation som erbjuder både finansiering och rådgivning till svenska företag.


Drivhuset

Stiftelse som verkar för att stödja studenter med att förverkliga sina idéer och eventuellt omvandla dessa till företag. I dag finns det nio Drivhus på högskolor och universitet runt om i Sverige.

Vinnova

Arbetar med finansiering och nätverk kring innovationer kopplade till forskning och utveckling.

Founders Alliance

Founders Alliance är ett kunskapsföretag som arbetar med företagsutveckling av entreprenörsdrivna tillväxtföretag.


Företagsamma Kvinnor

Affärsnätverket för kvinnor som drivit företag länge, precis har startat, är på väg att starta eller kanske gått och funderat på en idé men inte gjort något åt den.

Expertrådet

Exportrådet utför i princip alla tjänster som syftar till att etablera och utveckla ett företag och dess produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Totalt har Exportrådet cirka 350 anställda i 35 länder.

Svenska Uppfinnareföreningen

Svenska Uppfinnareföreningen samlar en bred uppfinnarkår och det nätverket ger deras medlemmar möjligheter att träffa likasinnade och utbyta idéer, tips och få hjälp med problemlösning.


Kommerskollegium

Statlig myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Arbetar mycket kring frågor gällande öppen handel. Dom fungerar också som ombudsman och SOLVIT-center för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer.

CONNECT

CONNECT stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i Sverige genom att sammanföra entreprenören/forskaren med kompetens och kapital med hjälp av språngbrädor, finansieringsforum, workshops och nationella forum.

Innovationsbron

Innovationsbron arbetar i hela Sverige med att göra affärer av forskning och innovationer, genom att stötta forskare, innovatörer och entreprenörer i att kommersialisera sina idéer.


Ung Företagsverksamhet

Ung Företagsamhet har sedan 1980 verkat för att införa företagsamhet i det svenska utbildningssystemet. Allt bygger på att gymnasieelever får pröva på att starta och driva ett eget företag, och på så sätt utveckla sin kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap.

 

SU innovation

SU Innovation erbjuder dig som studerar vid Stockholms universitet hjälp med utveckling av egna affärsidéer och att starta företag. Dom arbetar tillsammans med externa rådgivare från näringslivet. Du får hjälp att komma igång genom olika stödjande aktiviteter och tjänster för att förenkla vägen från idé till företag. Du får rådgivning kostnadsfritt och kan diskutera och utveckla dina idéer under sekretess.

ESBRI

ESBRI, Entrepreneurship and Small Business Research Institute, eller på svenska, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning, är ett fristående forskningsinstitut som arbetar med forskning, utbildning och kunskapsspridning.


Svenska Riskkapitalföreningen

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva i den svenska riskkapitalbranschen.